Çığlıklarımızı bile duyuramadığımız bir dünyada, suskunluğumuzu duyan Rabbimize şükürler olsun. *** Haydi namazı hakkıyla ifa edin, zekâtı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. (Hac Suresi 78. Ayet) *** Ey bizim Rabb'imiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde bağışla...Amin *** Kimseyi utandıracak hallerde, sözlerde bulunmayın. (Hadis-i Şerif) *** Edebe giden yol sükûtla başlar. *** Yüce Allah, yumuşak huylu, güler yüzlü kişiyi sever. (Hadis-i Şerif) *** Herkes bedeninin ölümünü düşünüyor, kalbinin ölümünü düşünen yok. Asıl önemli olan kalbin ölmesidir. (Hz. Mevlana) *** Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed *** Sabredenlere, mükâfatları hesapsız ödenecektir. (Zümer Suresi 10. ayet) *** Allah'ım! Beni izzetinle ansızın yakalamadan yahut gaflette bırakmandan veya gafillerden kılmandan sana sığınırım. *** Allah'ım senden cenneti istiyorum; Allah'ım beni cehennem ateşinden koru...Amin *** Allah bize kafidir. O ne güzel vekildir. (Ali İmran Suresi 173. Ayet) *** Allahu Teala kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. (Lokam Suresi 18. Ayet) *** Olmayacak duaya amin denmez diyerek ümidini kırmayın kimsenin. Ümidi var eden de, duaları kabul edip etmeyecek olan da Allahtır. *** Allâhümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed *** İşimi, niyetimi, yolumu, yarınımı hayırlı kıl Allah'ım.
Hz. Muhammed 1 Yorum 1,106 Görüntülenme 16-12-2017

Allah Resulü (SAV) insanlara karşı çok şefkatli ve merhametliydi. Akrabalarını ve komşularını  ziyaet eder, onlara şefkat gösterir, düşkünlere yardım eder ve misafirlere de ikram ederdi.


Hz. Muhammed, "Sana uyan müminlere (merhamet kanadını indir." Şuara Suresi 215. ayeti gereğince müminlere kol kanat gerer ve onların sorunlarıyla ilgilendirdi. Zulüm, haksızlık ve ahlaki çöküntüler ve hurafelerin yaygın olduğu bir dönemde inananların sıkıntıya düşmesi onu üzerdi. Ayette bu husus "Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir." Tevbe Suresi 128. ayet şeklinde ifade edilmektedir.

Hz. Muhammed 1 Yorum 3,115 Görüntülenme 15-12-2017

Hz. Muhammed, dürüst ve güvenilir bir insandı. O, verdiği sözleri mutlaka yerine getirmiş, emanetleri zamanında sahiplerine teslim etmiştir. Özü sözü bir ve sözünün eri bir insandı. O, asla yalan söylememiş ve yaşamı boyunca yalana karşı olmuştur.


İnsan ilişkilerinde dürüstlüğün ve güvenilirliğin çok önemli bir yeri vardır. Arkadaşlıklar, dostluklar , ticari ortaklıklar, evlilikler daima güven üzerine kurulur. İslam'ın en önemli buyruklarından biri, dürüst olmaktır. Çünkü, dürüstlük hem iyi bir insan olmanın hem de müslüman olmanın bir gereğidir.

Hz. Muhammed 0 Yorum 1,024 Görüntülenme 14-12-2017

Allah'ın mesajını, kendi yaşamında uygulayarak en güzel biçimde anlaşılmasını sağlayan Hz. Muhammed (SAV), örnek bir insandır. O, dünyaya hak ve adaleti, sevgi ve saygıyı, barışı ve dostluğu bir dini değer olarak sunmuştur.


Hz. Peygamberi örnek almak; onun öğütlerine uygun davranmaktır. Bu ise öncelikle onu doğru anlamakla mümkündür. Uygulamalarının amacını ve özünü iyi kavramadan Hz. Muhammed'e benzemeye çalışmak, onu örnek almaktan ziyade taklit etmeye yol açar. Örnek almayı, Hz. Muhammed'in yalnızca içinde bulunduğu koşulların ve coğrafyanın bir gereği olarak yaptığı işlere indirgemek, onun bizlere vermek istediği mesaja uygun düşmez.

Hz. Muhammed 0 Yorum 2,643 Görüntülenme 13-12-2017

Kur'an'a göre örnek insan güzel ahlaklı olmaya, salih ameller işlemeye önem verir. Bu anlamda örnek insan, sözve davranışlarıyla başka insanların kendisini örnek aldığı kimsedir.


Allah; Kur'an-ı Kerim'de, örnek insanda bulunması gereken ahlaki özellikleri açıkça ortaya koymuştur. Allah'ın Kur'an'da özelliklerini belirlediği örnek insan; dürüstlük, güvenilirlik, samim ve ilkeli olmak sağlam karakterlilik, doğru sözlülük, verdiği söze bağlılık, sorumluluk gibi özelliklere sahip olan kimsedir.


Örnek insanlar güvenilirdirler. Kimseyi aldatmazlar.

Dini Bilgiler 0 Yorum 828 Görüntülenme 12-12-2017

İbadetler insanları Allah'a yakınlaştırdığı gibi insanları da birbirlerine yakınlaştırmaktadır. Oruç, zekat, sadaka, kurban gibi ibadetler bireyler arasındaki kaynaşmaya önemli katkıda bulunur. Ramazanda verilen iftar yemekleri dost ve akrabalar arasında kaynaşmayı ve daha da yakınlaşmayı sağlayacaktır. Varlıklı bir müminin verdiği zekat vesilesi ile ihtiyaç sahibi bir fakir, maddi sıkıntıdan kurtulacak ve bu durum insanlar arasında sevgi, saygı ve dostluklara sebep olacaktır. Bu örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür

.
Peygamberimiz, "Zekat, İslam'ın köprüsüdür." buyurmuştur. Gerçekten de zekat ve sadaka insanlar arasındaki sevgi ve saygıyı kuvvetlendirir.

Dini Bilgiler 0 Yorum 803 Görüntülenme 11-12-2017

İbadetler, sosyal yardımlaş, birlik ve berabelik duygularınıgeliştirme açısından da etkin bir fonksiyona sahiptir. İbadetler bireyi fadakarlığa ve başkalarını düşünmeye yönlendirir. Kişinin sosyalleşmesine katkıda bulunur.
İbadetler toplumda maddi, manevi ve ahlaki sorunların çözümüne yardımcı olduğu gibi sosyal ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlar. Özellikle zekat, sadaka, hac ve kurban gibi ibadetler sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın toplumda gelişmesinde ve yaygınlaşmasında önemli rol oynar.


Gelir dağılımındaki farklılıkların yol açtığı sorunlar toplum barışını tehdit edebilecek özelliktedir. Bu farklılıkların en alt seviyeye indirilmesi ve servetin belli kişilerin ellerinde toplanmasını önleyip toplumun geneline yaygınlaştırılmasının sağlanmasında zekat ve sadaka gibi ibadetlerin önemli bir rolü vardır.

Dini Bilgiler 0 Yorum 814 Görüntülenme 10-12-2017

Kişilik gelişiminde sabrın, sabrın öğrenilmesinde ise ibadetlerin önemli bir yeri vardır. Düzenli ve sürekli bir şekilde yapılan ibadetler insanın sabırlı olmasına katkı sağlar. Oruç sayesinde açlığa ve susuzluğa karşı dayanıklı hale gelen kişi, karşılaştığı zorluklara da direnç gösterecektir.


Oruç tutarken çekilen açlık ve susuzluk kişiye, yiyecek ihtiyacı olan insanların halini anlama fırsatı verir. Onlara yardım etme duygusunu hareket geçirir. Oruç ibadeti insanın iradesini güçlendirir. Hz. Peygamber oruç ibadeti için, "Oruç sabrın yarısıdır." buyurarak, oruç ibadetinde iradenin önemini vurgulamıştır. Oruç kişiye yeme içme gibi en temel ihtiyaçlardan ibadet niyetiyle uzak durarak sabretmeyi öğretir. İsteklerini sınırlar, kontrol altına alır. Oruç, açlık ve yoksulluk çeken insanların sıkıntılarının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlar.

Dini Bilgiler 0 Yorum 775 Görüntülenme 26-11-2017

İnsan çeşitli sebeplerle zaman zaman bilerek ya da bilmeyerek bazı hatalar yapabilir, günah işleyebilir. Ancak daha sonra yaptıklarının ynlışlığını fark edip pişmanlık duyar. Hatasından, günahından dönmek ister. Bu arzusunu tövbe ve dua ile ifade etmeye çalışır. Bir kimseye karşı işlediğimiz bir kusurdan dolayı özür dilediğimiz gibi Allah'tan da özür dileme ihtiyacı duyarız. Tövbe insanın işlediği bir günah dolayısı ile Rabb'inden özür dilemesidir. Yüce Allah insanın bu yönünü bildiği için ona tövbe etme yolunu da göstermiştir. Çünkü insanın, pişmanlık duyduğu takdirde, günahların Allah tarafından affedileceğini bilmesi, onda umut ışığı yakmakta ve güven duygusu uyandırmaktadır. Bu güven duygusu insana pozitif enerji kazandıracak ve hayat iyimser bakmsını sağlaycaktır.


İnsan, Allah'ın rzasını kazanmak için ibadet eder. 

Dini Bilgiler 0 Yorum 1,068 Görüntülenme 24-11-2017

Ahlaklı olma ve ahlaki yaşayış İslam dininin çok önem verdiği ve üzerinde durduğu bir davranış biçimidr. Tüm evrensel ahlaki değerler, kendisini, en geniş ve en doğru biçimiyle İslam ahlakında bulur. Kur'an'ın bütün emir ve yasakları insanamükemmel ve en üstün ahlakı kazndırmayı hedeflemiştir. İslam ahlakını en iyi temsil eden Hz. Muhammed'dir. Hz. Aişe'ye Hz Peygamberin ahlakı sorulunca şöyle cevap vermiştir: "O'nun ahlakı Kur'an ahlakıydı." Hz. Peygambrin üstün bir ahlaka sahip olduğu Kur'an'da şöyle zikredilmiştir: "Ey resulum elbette ki sen en güzel ahlak üzeresin." Kalem suresi 4. ayet.


Kur'an okumak bir ibadettir. Kur'an'ı nlayarak okuyan bir kimse aynı zamanda ahlakını geliştirir ve güzelleştirir.

Dini Bilgiler 0 Yorum 654 Görüntülenme 23-11-2017

İnsanın istek ve arzuları sınırsızdır. Ama o, bu isteklerini tam maasıyla karşılayamaz. İnsan, üstesinden gelemediği her türlü sorun karşısındaki çaresizliğini, yalnızlığını yüce Rabb'ine dua ve niyazla arz ederek gidermeye çalışır. Namaz kılarken "...Sadece sana ibadet ederiz ve sadece senden yardım dileriz." Fatiha Suresi 5. ayet diyerek ihtiyaçları karşılayan alemlerin Rabb'ine sığınır.


İbadetler Allah için yapılır. Kur'an'da, "...De ki: Şüphesz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabb'i Allah içindir." En-am Suresi 162. ayet buyrulur.

Dini Bilgiler 0 Yorum 884 Görüntülenme 22-11-2017

İbadetlerin kişiyi kötülüklerden alıkoyan bir yönü vardır. Örneğin, namaz, insanı her türlü kötülüklerden alıkoyar. Namaz kılan bir insan kendini Allah'ın huzurunda hisseder. Onun kendisini gördüğüne inanır. Dolayısıyla kişi kötülük yapmaktan, günah işlemekten uzak duru.


İbadetler, bireye öz eleştiri yapma fırstı verir ve kişiyi olumsuz davranışlardan uzaklaştırır. Örneğin namazda bir içe dönüş olgusu vardır. İbadet esnasında birey başka bir şeyle meşgul olmaz. Namaz bu bilinçle kılınırsa bireyin olgunlaşmasına, başkalarına zarar verici davranışlardan kaçınmasına katkı sağlar. Bu nedenle Yüce Allah, "Sana vahyedilen kitabı oku ve namazını kıl. Muhakkak ki, namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar." Ankebut suresi 45. ayet buyurmuştur.

Dini Bilgiler 0 Yorum 1,066 Görüntülenme 21-11-2017

İbadet esnasında insanın iç dünyası aydınlanır. İbadet kişiye huzur ve mutluluk verir. Kulun maneviyatını güçlendirir.


Bazı ihtiyaçlarımızı karşılarken günlük hayatın sıkıntıları bizi yorar, kendimizi huzursuz hissederiz. Bazen toplumdan uzak, tenha yerler aradığımız anlar olur. İşte bu durumda ibadet,huzur bulunacak en güzel sığınaktır. Allah'a olan kulluk görevini yerine getiren bir mümin, görevini yerine getirmenin huzuru içinde, kendini rahatlamış hisseder. Aslında bu hissedilen rahatlık ibadetin insana kazandırdığı bir iç huzurudur.


Namaz kılan insan, günü belli zamanlarnda hayatın sorun ve sıkıntılarından uzaklaşır. Yüce Allah ile baş başa kalır. Yüce bir güce yönelmek, ona sığınmak, onun kendisine yardım eeceğini bilmek insana güven verir. Onu mutlu eder.