Çığlıklarımızı bile duyuramadığımız bir dünyada, suskunluğumuzu duyan Rabbimize şükürler olsun. *** Haydi namazı hakkıyla ifa edin, zekâtı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. (Hac Suresi 78. Ayet) *** Ey bizim Rabb'imiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde bağışla...Amin *** Kimseyi utandıracak hallerde, sözlerde bulunmayın. (Hadis-i Şerif) *** Edebe giden yol sükûtla başlar. *** Yüce Allah, yumuşak huylu, güler yüzlü kişiyi sever. (Hadis-i Şerif) *** Herkes bedeninin ölümünü düşünüyor, kalbinin ölümünü düşünen yok. Asıl önemli olan kalbin ölmesidir. (Hz. Mevlana) *** Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed *** Sabredenlere, mükâfatları hesapsız ödenecektir. (Zümer Suresi 10. ayet) *** Allah'ım! Beni izzetinle ansızın yakalamadan yahut gaflette bırakmandan veya gafillerden kılmandan sana sığınırım. *** Allah'ım senden cenneti istiyorum; Allah'ım beni cehennem ateşinden koru...Amin *** Allah bize kafidir. O ne güzel vekildir. (Ali İmran Suresi 173. Ayet) *** Allahu Teala kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. (Lokam Suresi 18. Ayet) *** Olmayacak duaya amin denmez diyerek ümidini kırmayın kimsenin. Ümidi var eden de, duaları kabul edip etmeyecek olan da Allahtır. *** Allâhümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed *** İşimi, niyetimi, yolumu, yarınımı hayırlı kıl Allah'ım.
Dini Bilgiler 0 Yorum 1,569 Görüntülenme 10-12-2017

Kişilik gelişiminde sabrın, sabrın öğrenilmesinde ise ibadetlerin önemli bir yeri vardır. Düzenli ve sürekli bir şekilde yapılan ibadetler insanın sabırlı olmasına katkı sağlar. Oruç sayesinde açlığa ve susuzluğa karşı dayanıklı hale gelen kişi, karşılaştığı zorluklara da direnç gösterecektir.


Oruç tutarken çekilen açlık ve susuzluk kişiye, yiyecek ihtiyacı olan insanların halini anlama fırsatı verir. Onlara yardım etme duygusunu hareket geçirir. Oruç ibadeti insanın iradesini güçlendirir. Hz. Peygamber oruç ibadeti için, "Oruç sabrın yarısıdır." buyurarak, oruç ibadetinde iradenin önemini vurgulamıştır. Oruç kişiye yeme içme gibi en temel ihtiyaçlardan ibadet niyetiyle uzak durarak sabretmeyi öğretir. İsteklerini sınırlar, kontrol altına alır. Oruç, açlık ve yoksulluk çeken insanların sıkıntılarının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlar.

Dini Bilgiler 0 Yorum 1,593 Görüntülenme 26-11-2017

İnsan çeşitli sebeplerle zaman zaman bilerek ya da bilmeyerek bazı hatalar yapabilir, günah işleyebilir. Ancak daha sonra yaptıklarının ynlışlığını fark edip pişmanlık duyar. Hatasından, günahından dönmek ister. Bu arzusunu tövbe ve dua ile ifade etmeye çalışır. Bir kimseye karşı işlediğimiz bir kusurdan dolayı özür dilediğimiz gibi Allah'tan da özür dileme ihtiyacı duyarız. Tövbe insanın işlediği bir günah dolayısı ile Rabb'inden özür dilemesidir. Yüce Allah insanın bu yönünü bildiği için ona tövbe etme yolunu da göstermiştir. Çünkü insanın, pişmanlık duyduğu takdirde, günahların Allah tarafından affedileceğini bilmesi, onda umut ışığı yakmakta ve güven duygusu uyandırmaktadır. Bu güven duygusu insana pozitif enerji kazandıracak ve hayat iyimser bakmsını sağlaycaktır.


İnsan, Allah'ın rzasını kazanmak için ibadet eder. 

Dini Bilgiler 0 Yorum 1,855 Görüntülenme 24-11-2017

Ahlaklı olma ve ahlaki yaşayış İslam dininin çok önem verdiği ve üzerinde durduğu bir davranış biçimidr. Tüm evrensel ahlaki değerler, kendisini, en geniş ve en doğru biçimiyle İslam ahlakında bulur. Kur'an'ın bütün emir ve yasakları insanamükemmel ve en üstün ahlakı kazndırmayı hedeflemiştir. İslam ahlakını en iyi temsil eden Hz. Muhammed'dir. Hz. Aişe'ye Hz Peygamberin ahlakı sorulunca şöyle cevap vermiştir: "O'nun ahlakı Kur'an ahlakıydı." Hz. Peygambrin üstün bir ahlaka sahip olduğu Kur'an'da şöyle zikredilmiştir: "Ey resulum elbette ki sen en güzel ahlak üzeresin." Kalem suresi 4. ayet.


Kur'an okumak bir ibadettir. Kur'an'ı nlayarak okuyan bir kimse aynı zamanda ahlakını geliştirir ve güzelleştirir.

Dini Bilgiler 0 Yorum 1,068 Görüntülenme 23-11-2017

İnsanın istek ve arzuları sınırsızdır. Ama o, bu isteklerini tam maasıyla karşılayamaz. İnsan, üstesinden gelemediği her türlü sorun karşısındaki çaresizliğini, yalnızlığını yüce Rabb'ine dua ve niyazla arz ederek gidermeye çalışır. Namaz kılarken "...Sadece sana ibadet ederiz ve sadece senden yardım dileriz." Fatiha Suresi 5. ayet diyerek ihtiyaçları karşılayan alemlerin Rabb'ine sığınır.


İbadetler Allah için yapılır. Kur'an'da, "...De ki: Şüphesz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabb'i Allah içindir." En-am Suresi 162. ayet buyrulur.

Dini Bilgiler 0 Yorum 1,408 Görüntülenme 22-11-2017

İbadetlerin kişiyi kötülüklerden alıkoyan bir yönü vardır. Örneğin, namaz, insanı her türlü kötülüklerden alıkoyar. Namaz kılan bir insan kendini Allah'ın huzurunda hisseder. Onun kendisini gördüğüne inanır. Dolayısıyla kişi kötülük yapmaktan, günah işlemekten uzak duru.


İbadetler, bireye öz eleştiri yapma fırstı verir ve kişiyi olumsuz davranışlardan uzaklaştırır. Örneğin namazda bir içe dönüş olgusu vardır. İbadet esnasında birey başka bir şeyle meşgul olmaz. Namaz bu bilinçle kılınırsa bireyin olgunlaşmasına, başkalarına zarar verici davranışlardan kaçınmasına katkı sağlar. Bu nedenle Yüce Allah, "Sana vahyedilen kitabı oku ve namazını kıl. Muhakkak ki, namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar." Ankebut suresi 45. ayet buyurmuştur.

Dini Bilgiler 0 Yorum 1,667 Görüntülenme 21-11-2017

İbadet esnasında insanın iç dünyası aydınlanır. İbadet kişiye huzur ve mutluluk verir. Kulun maneviyatını güçlendirir.


Bazı ihtiyaçlarımızı karşılarken günlük hayatın sıkıntıları bizi yorar, kendimizi huzursuz hissederiz. Bazen toplumdan uzak, tenha yerler aradığımız anlar olur. İşte bu durumda ibadet,huzur bulunacak en güzel sığınaktır. Allah'a olan kulluk görevini yerine getiren bir mümin, görevini yerine getirmenin huzuru içinde, kendini rahatlamış hisseder. Aslında bu hissedilen rahatlık ibadetin insana kazandırdığı bir iç huzurudur.


Namaz kılan insan, günü belli zamanlarnda hayatın sorun ve sıkıntılarından uzaklaşır. Yüce Allah ile baş başa kalır. Yüce bir güce yönelmek, ona sığınmak, onun kendisine yardım eeceğini bilmek insana güven verir. Onu mutlu eder.

Dini Bilgiler 0 Yorum 1,132 Görüntülenme 20-11-2017

Allah'ın kullarına emrettiği her şeyde insanlar için dünya ve ahirete yönelik pek çok hikmetler vardır.


İnanan bir kişi öncelikle ibadetlerin Allah tarafından kendisine verilen bir görev olduğunu kabul eder. Bunun gereği olark da ibadetlerini yerine getirmeye önem verir.


Gündelik ibadet olan namaz ile insan, zamanını planlar, gününü iyi değerlendirmeye, diğer dini buyrukları yerine getirmee de önem verir. Her gün belirli aralıklarla Allah'ın huzuruna çıkan insan, Yüce Yaratacının her an kendisini görüp gözettiğini bilir ve inanır. Bu bilinç onu Allah'ın emir ve yasaklarına uymaya yöneltir. Böylece insan, Allah'ı olduğu gibi onun yarattığı diğer varlıkları da sever. Allah'ın yarattığı varlıklara karşı da sorumluluklarını yerine getirmeye çalışır. Çevrei ve doğayı korur. Bu bilinçle hayata bakar. Davranışlarını da ona göre ayarlar.

Dini Bilgiler 0 Yorum 2,295 Görüntülenme 19-11-2017

İbadet Allah'a kulluk etmek, saygı östermek, onun emirlerini ve ona olan bağlılığın gereklerini yerine getirmektir. İbadet, Allah'a kulluk bilinciyle insanın, iman ve inancının bir gereği olark sergilediği iyi ve güzel olan örnek davranışlardır.


İbadetin anlam ve kapsamı çok geniştir. İslam'ı öğrenmek, öğretmek, yaşamak, dua, niyaz ve tefekkürle Allah'a gönülden yönelmek bir ibadettir.

Dini Bilgiler 0 Yorum 995 Görüntülenme 17-11-2017

Tevekkül, Türk Dil Kurumu sözlüğünde insanın kendi sıkıntılarını aşmak için elinden gelen her şeyi yaptıktan, olası tüm yolları denedikten ve tedbirleri aldıktan sonra işin sonucunu Allah'a havale etmek, Allah'a dayanıp güvenmektir.


Allah kendisine tevekkül edenlerin, önce üzerlerine düşen görevleri yapmalarını ister. Kur'an'da bu hususa "... iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven (tevekkül et). Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever." Ali İmran Suresi 159. ayet şeklinde işaret edilmektedir.

Dini Bilgiler 0 Yorum 1,041 Görüntülenme 16-11-2017

Rızık; sözcük olarak yiyecek, içecek ve nimet anlamındadır. Dini olarakise, canlıların ihtiyaç duyduğu ve yararlandığı Allah tarafından sağlanan her türlü nimet anlamına gelir. Rızık vermek, bir canlının her türlü ihtiyacını karşılamaktır.


Allah, tüm canlıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere, onların gereksinim dudukları şeyleri yaratmıştır. "Yeryüzündeki her canlının rızkı, Allah'a aittir." Hud Suresi 6. ayeti bunu teyit etmektedir. Dolayısıyla insanlar, Allah'ın sunduğu bu rızkı kendileri arayıp bulmalıdırlar.

Dini Bilgiler 0 Yorum 1,473 Görüntülenme 15-11-2017

İnsanlığa yararı olan her şey hayır, zararı olan her şey şer olarak tanımlanmaktadır. Dürüstlük, adalet, iyilik, yardımlaşma insanlar için hayırdır. İnsana zarar verici olan davranışlar, işler, haksızlıklar, yalanlar ve kötülükler birer şer örnekleridir.


Allah insanı akıl, irade ve güç sahibi kılmakla ona hayır ve şerri kullanma özgürlüğü vermiştir. İnsanın iyiliği (hayrı) ve kötülüğü (şerri) bilme, tercih tme ve yapabilme güç ve kudreti vardır. Ayrıca insanları iyiliğe ve hayra davet için Allah, peygamberler ve kitaplar göndermiştir. 

Dini Bilgiler 0 Yorum 1,551 Görüntülenme 14-11-2017

Ecel, Türk Dil Kurumu sözlüğünde kelime olarak belirli bir sürenin sonu, süreç ve borcun vadesi gibi anlamlara gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de ise ölüm vakti ve ömrün bitim anı gibi anlamlarda kullanılmıştır. Ömür ise insanın doğumundan ölümüne kadar geçen yaşam süresine denilmektedir.


Hiçbir canlı ölümsüz değildir, hiçbir varlık sonsuza kadar yaşantısını sürdüremez. Tek öncesiz (ezeli) ve sonrasız (ebedi) varlık Allah'tır. Kur'an da bu hususta, "Allh ile beraber başka bir tanrıya yalvarma... Onun yüzü (zatı)ndan başka her şey helak olacaktır." Kasas Suresi, 88. ayet hükmü yer almaktadır.