Çığlıklarımızı bile duyuramadığımız bir dünyada, suskunluğumuzu duyan Rabbimize şükürler olsun. *** Haydi namazı hakkıyla ifa edin, zekâtı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. (Hac Suresi 78. Ayet) *** Ey bizim Rabb'imiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde bağışla...Amin *** Kimseyi utandıracak hallerde, sözlerde bulunmayın. (Hadis-i Şerif) *** Edebe giden yol sükûtla başlar. *** Yüce Allah, yumuşak huylu, güler yüzlü kişiyi sever. (Hadis-i Şerif) *** Herkes bedeninin ölümünü düşünüyor, kalbinin ölümünü düşünen yok. Asıl önemli olan kalbin ölmesidir. (Hz. Mevlana) *** Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed *** Sabredenlere, mükâfatları hesapsız ödenecektir. (Zümer Suresi 10. ayet) *** Allah'ım! Beni izzetinle ansızın yakalamadan yahut gaflette bırakmandan veya gafillerden kılmandan sana sığınırım. *** Allah'ım senden cenneti istiyorum; Allah'ım beni cehennem ateşinden koru...Amin *** Allah bize kafidir. O ne güzel vekildir. (Ali İmran Suresi 173. Ayet) *** Allahu Teala kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. (Lokam Suresi 18. Ayet) *** Olmayacak duaya amin denmez diyerek ümidini kırmayın kimsenin. Ümidi var eden de, duaları kabul edip etmeyecek olan da Allahtır. *** Allâhümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed *** İşimi, niyetimi, yolumu, yarınımı hayırlı kıl Allah'ım.
Dini Bilgiler 0 Yorum 595 Görüntülenme 20-11-2017

Allah'ın kullarına emrettiği her şeyde insanlar için dünya ve ahirete yönelik pek çok hikmetler vardır.


İnanan bir kişi öncelikle ibadetlerin Allah tarafından kendisine verilen bir görev olduğunu kabul eder. Bunun gereği olark da ibadetlerini yerine getirmeye önem verir.


Gündelik ibadet olan namaz ile insan, zamanını planlar, gününü iyi değerlendirmeye, diğer dini buyrukları yerine getirmee de önem verir. Her gün belirli aralıklarla Allah'ın huzuruna çıkan insan, Yüce Yaratacının her an kendisini görüp gözettiğini bilir ve inanır. Bu bilinç onu Allah'ın emir ve yasaklarına uymaya yöneltir. Böylece insan, Allah'ı olduğu gibi onun yarattığı diğer varlıkları da sever. Allah'ın yarattığı varlıklara karşı da sorumluluklarını yerine getirmeye çalışır. Çevrei ve doğayı korur. Bu bilinçle hayata bakar. Davranışlarını da ona göre ayarlar.

Dini Bilgiler 0 Yorum 1,549 Görüntülenme 19-11-2017

İbadet Allah'a kulluk etmek, saygı östermek, onun emirlerini ve ona olan bağlılığın gereklerini yerine getirmektir. İbadet, Allah'a kulluk bilinciyle insanın, iman ve inancının bir gereği olark sergilediği iyi ve güzel olan örnek davranışlardır.


İbadetin anlam ve kapsamı çok geniştir. İslam'ı öğrenmek, öğretmek, yaşamak, dua, niyaz ve tefekkürle Allah'a gönülden yönelmek bir ibadettir.

Dini Bilgiler 0 Yorum 572 Görüntülenme 17-11-2017

Tevekkül, Türk Dil Kurumu sözlüğünde insanın kendi sıkıntılarını aşmak için elinden gelen her şeyi yaptıktan, olası tüm yolları denedikten ve tedbirleri aldıktan sonra işin sonucunu Allah'a havale etmek, Allah'a dayanıp güvenmektir.


Allah kendisine tevekkül edenlerin, önce üzerlerine düşen görevleri yapmalarını ister. Kur'an'da bu hususa "... iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven (tevekkül et). Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever." Ali İmran Suresi 159. ayet şeklinde işaret edilmektedir.

Dini Bilgiler 0 Yorum 579 Görüntülenme 16-11-2017

Rızık; sözcük olarak yiyecek, içecek ve nimet anlamındadır. Dini olarakise, canlıların ihtiyaç duyduğu ve yararlandığı Allah tarafından sağlanan her türlü nimet anlamına gelir. Rızık vermek, bir canlının her türlü ihtiyacını karşılamaktır.


Allah, tüm canlıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere, onların gereksinim dudukları şeyleri yaratmıştır. "Yeryüzündeki her canlının rızkı, Allah'a aittir." Hud Suresi 6. ayeti bunu teyit etmektedir. Dolayısıyla insanlar, Allah'ın sunduğu bu rızkı kendileri arayıp bulmalıdırlar.

Dini Bilgiler 0 Yorum 821 Görüntülenme 15-11-2017

İnsanlığa yararı olan her şey hayır, zararı olan her şey şer olarak tanımlanmaktadır. Dürüstlük, adalet, iyilik, yardımlaşma insanlar için hayırdır. İnsana zarar verici olan davranışlar, işler, haksızlıklar, yalanlar ve kötülükler birer şer örnekleridir.


Allah insanı akıl, irade ve güç sahibi kılmakla ona hayır ve şerri kullanma özgürlüğü vermiştir. İnsanın iyiliği (hayrı) ve kötülüğü (şerri) bilme, tercih tme ve yapabilme güç ve kudreti vardır. Ayrıca insanları iyiliğe ve hayra davet için Allah, peygamberler ve kitaplar göndermiştir. 

Dini Bilgiler 0 Yorum 992 Görüntülenme 14-11-2017

Ecel, Türk Dil Kurumu sözlüğünde kelime olarak belirli bir sürenin sonu, süreç ve borcun vadesi gibi anlamlara gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de ise ölüm vakti ve ömrün bitim anı gibi anlamlarda kullanılmıştır. Ömür ise insanın doğumundan ölümüne kadar geçen yaşam süresine denilmektedir.


Hiçbir canlı ölümsüz değildir, hiçbir varlık sonsuza kadar yaşantısını sürdüremez. Tek öncesiz (ezeli) ve sonrasız (ebedi) varlık Allah'tır. Kur'an da bu hususta, "Allh ile beraber başka bir tanrıya yalvarma... Onun yüzü (zatı)ndan başka her şey helak olacaktır." Kasas Suresi, 88. ayet hükmü yer almaktadır.

Dini Bilgiler 0 Yorum 661 Görüntülenme 13-11-2017

Kader konusu, insanın akıl sahibi, özgür ve sorumlu olması ile yakından ilgilidir. İnsanın kaderi, iyilik ve kötülük işleyecek bir yetenekte yaratılmış olması, kendisine düşünme yeteneği (akıl), tercih etme bilinci (irade) ve bu tercihini eyleme dönüştürebilecek bir fiziksel yeterliliğin verilmiş olmasıdır.


1- Akıl Sahibi Olmak : Akıl, iyi ile kötü, doğru ile yanlış arasında tercih yapabilme yetisidir. Aklı doğru kullanmak;
- Kazanımları ve kayıpları göz önünde bulundurarak,
- Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurarak
- Uygun ve ideal olanı tercih etmeyi ifade eder.

Dini Bilgiler 0 Yorum 816 Görüntülenme 12-11-2017

Kader; Türk Dil Kurumu sözlüğünde değerlendirmek, ölçmek, biçmek, planlamak gibi anlamına gelmektedir. Kaza ise mutlak karar vermek, düzenlemek, gerçekleştirmek gibi anlamlara gelmektedir. İki kavram da terim olarak her varlığın, ilahi plan dahilinde belli bir ölçü çerçevesinde, bir düzen, bir uyum ve değişmez yasalara bağlı olarak yaratılmasını ifade etmektedir. Nitekim "Kuşkusuz biz, her şeyi bir ölçüye (kader) göre yarattık" Kamer Suresi 49. Ayet. Bu anlamıyla kaderi, "O, her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenlemiştir." Furkan Suresi 2. ayet. ayetinde geçtiği gibi "evrendeki ilahi düzenlemeler" diye de tanımlayabiliriz.


Evrendeki hiçbir varlık, tesadüfen, boş yere ve amaçsız yaratılmamıştır. Bu husus bir ayette şu şekilde yer almaktadır: "Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve bir eğlence olsun diye yaratmadık. Biz onları hak ve hikmetle yarattık." Duhan Suresi 38-39. Ayetler

Hz. Muhammed 0 Yorum 510 Görüntülenme 10-11-2017

Adamın biri Peygamberimizi ziyarete gelmiş, huzuruna girince heyecandan titremeye başlamıştı. Bunun üzerine Peygamberimiz ona şöyle dedi: "Arkadaş titreme! Ben bir hükümdar değilim. Kureyş'ten kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum."


Elbisesini kendi eliyle yamar, ayakkabısını onarır, çarşıya giderek ihtiyaç duyduğu şeyleri satın alarak eve kendisi getirir, kimseye yük olmazdı.

Hz. Muhammed 0 Yorum 535 Görüntülenme 09-11-2017

Allah'ın en sevgili kulu, son ve en büyük Peygamber Hz. Muhammed (SAV) bir saadet güneşi olarak doğdu. Kurumuş topraklar su ile canlandığı gibi Yüce Allah Peygamberimiz ile dünyaya yeniden hayat verdi.


O'nun kalplere yerleştirdiği iman ışığı sayesinde yanlış inançlar silindi, cehaletin yerine ilim, zulmün yerine hak ve adalet, kin ve düşmanlığın yerine insan sevgisi geldi. Gerçek anlamda İslam kardeşliği kuruldu. Kadın, ailede ve toplumda layık olduğu değere kavuştu.


Sevgili Peygamberimiz insanlara,dünyada ve ahirette mutlu olmanın yollarını gösterdi. Öğrettiği ahlak ilkelerini önce kendisi yaparak en güzel örnek oldu.

Hz. Muhammed 0 Yorum 557 Görüntülenme 08-11-2017

Peygamberimiz (SAV) ashabından on kişinin cennete gireceklerini müjdelemiştir. Bunlara "Aşere-i Mübeşşere" denir. Anlamı; Cennetle müjdelenen on kişi demektir.


İsimleri şunlardır:
1- Hz. Ebubekir 
2- Hz. Ömer
3- Hz. Osman

Hz. Muhammed 0 Yorum 603 Görüntülenme 07-11-2017

Peygamberimizin yedi çocuğu dünyaya gelmiştir. Bunların üçü erkek, dördü kızdır.


Erkek çocukları; Kasım, Abdullah ve İbrahim'dir.
Kız Çocukları; Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm ve Fatıma'dır.


Bunların altısı Hz. Hatice'den, oğlu İbrahim, Mariye'den doğmuştur.