Çığlıklarımızı bile duyuramadığımız bir dünyada, suskunluğumuzu duyan Rabbimize şükürler olsun. *** Haydi namazı hakkıyla ifa edin, zekâtı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. (Hac Suresi 78. Ayet) *** Ey bizim Rabb'imiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde bağışla...Amin *** Kimseyi utandıracak hallerde, sözlerde bulunmayın. (Hadis-i Şerif) *** Edebe giden yol sükûtla başlar. *** Yüce Allah, yumuşak huylu, güler yüzlü kişiyi sever. (Hadis-i Şerif) *** Herkes bedeninin ölümünü düşünüyor, kalbinin ölümünü düşünen yok. Asıl önemli olan kalbin ölmesidir. (Hz. Mevlana) *** Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed *** Sabredenlere, mükâfatları hesapsız ödenecektir. (Zümer Suresi 10. ayet) *** Allah'ım! Beni izzetinle ansızın yakalamadan yahut gaflette bırakmandan veya gafillerden kılmandan sana sığınırım. *** Allah'ım senden cenneti istiyorum; Allah'ım beni cehennem ateşinden koru...Amin *** Allah bize kafidir. O ne güzel vekildir. (Ali İmran Suresi 173. Ayet) *** Allahu Teala kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. (Lokam Suresi 18. Ayet) *** Olmayacak duaya amin denmez diyerek ümidini kırmayın kimsenin. Ümidi var eden de, duaları kabul edip etmeyecek olan da Allahtır. *** Allâhümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed *** İşimi, niyetimi, yolumu, yarınımı hayırlı kıl Allah'ım.
Dini Bilgiler 2 Yorum 7,497 Görüntülenme 15-10-2013

           Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) kendisine peygamberlik görevi verilmeden önce bir süre Mekke yakınındaki Hira Dağı'nda bir mağaraya çekilir, Allah'ın büyüklüğünü düşünmekle meşgul olurdu.


           610 yılının Ramazan ayında bir pazartesi gecesi yine Hira'daki mağaraya çekilmiş, gönlü ve bütün varlığı ile Allah'a yönelmişti. İşte bu sırada meleklerin en büyüğü olan Cebrail (AS) Allah'ın emriyle peygamberimize gelerek "Oku" dedi ve bu emri 3 defa tekrarladı. Sevgili Peygamberimiz, "Ne okuyayım?" diye sorunca Cebrail (AS), Kur'an-ı Kerim'den 5 ayeti tebliğ etti. Böylece ilk vahiy geldi ve Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başladı.


           İlk vahiy geldiği zaman Peygamberimiz (SAV) 40 yaşında idi. İlk defa inen ve Kur'an-ı Kerim'de Alak Suresi'nin başında yer alan bu beş ayetin anlamı şöyledir.


1- "Yaratan Rabbinin adıyla oku."
2- "O, insanı bir kan pıhtısından yarattı."
3- "Oku, Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir."
4- "Ki kalemle (yazı yazmayı) öğreten O'dur."
5- "İnsana bilmediğini O öğretti."

           Kur'an'ın inmeye başlamasıyla Hz. Muhammed (SAV) 'e son Peygamber olduğu bildirildi. Kur'an-ı Kerim, bazen ayet-ayet, bazen de sureler halinde parça-parça inerek 23 senede tamamlandı. Ayetler, çoğu zaman bir soru veya bir olay üzerine inerdi. Ayetlerin inmesine sebep olan soru ve olaylara "sebeb-i nüzal" denir.


           Kur'an'ın en son nazil olan ayeti ise, Bakara Suresinin 281. ayetidir. Anlamı şudur: "Allah'a döneceğiniz ve sonra haksızlığa uğramadan herkesin kazancının kendisine eksiksiz verileceği günden korkunuz."
 

KUR'AN-I KERİM'İN YAZILIŞI VE MUSHAF HALİNE GETİRİLİŞİ

 

           Kur'an ayetleri geldikçe Peygamberimiz (SAV), vahiy katiplerini çağırır, ayetleri hangi surenin, neresine yazılacağını gösterirdi. Vahy katipleri de gösterildiği gibi yazarlardı. Nazil olan ayetleri Ashab-ı Kiram okur ve birçoğu da ezberlerdi. Böylece Kur'an-ı Kerim, hem yazılarak, hem de ezberlenerek peygamberimizin gününde muhafaza edilmiştir.

 


           Peygamberimizin sağlığında ayetler inmeye devam ettiği için Kur'an'ın yazıldığı sahifeler mushaf haline getirilememişti. Kur'an, vahyin sona ermesiyle tamam oldu.


           Peygamberimiz (SAV) 'in vefatından sonra Halife olan Hz. Ebubekir, ashabın ileri gelenlerinden bir komisyon kurdu. Bu komisyon, ayrı ayrı halde bulunan Kur'an sahifelerini topladı, hafızların ezberledikleri Kur'an ile karşılaştırarak yazıp Mushaf haline getirdi.


           Kur'an sahifelerinin bir araya toplanarak kitap haline getirilmiş haline "Mushaf" denir.


           Bunu yaparken peygamberimizin gösterdiği tertibe göre sureler sıraya konuldu. Toplanıp mushaf haline getirilen bu Kur'an, halife Hz. Ebubekir'in yanında muhafaza edildi.


           Daha sonra, İslam'ın yayılması üzerine 3. halife Hz. Osman, bu Kur'an'ı çoğaltarak çeşitli İslam ülkelerine gönderdi.


           Böylece Kur'an'ı Kerim Allah'tan Peygamberimize vahyedildiği gibi muhafaza edilmiş, hiçbr değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir. Kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Bugün elimizde bulunan Kur'an, Peygamberimizin gününde yazılıp ezberlenen, Hz. Ebubekir zamanında Mushaf haline getirilen ve Hz. Osman tarafından çoğaltılan Kur'an'dır.

 

Facebook Yorumları

Yorumlar (2)

@Kadir Arslan demiş ki;
Güzel olmuş.
@Uraling gaming demiş ki;
Naber YouTube kanalı ma girin (uraling gaming)

Yorum Yap

(Yorumlar yönetici onayından sonra gösterilecektir)
  • Ad-Soyad:
  • Yorumunuz: