Çığlıklarımızı bile duyuramadığımız bir dünyada, suskunluğumuzu duyan Rabbimize şükürler olsun. *** Haydi namazı hakkıyla ifa edin, zekâtı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. (Hac Suresi 78. Ayet) *** Ey bizim Rabb'imiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde bağışla...Amin *** Kimseyi utandıracak hallerde, sözlerde bulunmayın. (Hadis-i Şerif) *** Edebe giden yol sükûtla başlar. *** Yüce Allah, yumuşak huylu, güler yüzlü kişiyi sever. (Hadis-i Şerif) *** Herkes bedeninin ölümünü düşünüyor, kalbinin ölümünü düşünen yok. Asıl önemli olan kalbin ölmesidir. (Hz. Mevlana) *** Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed *** Sabredenlere, mükâfatları hesapsız ödenecektir. (Zümer Suresi 10. ayet) *** Allah'ım! Beni izzetinle ansızın yakalamadan yahut gaflette bırakmandan veya gafillerden kılmandan sana sığınırım. *** Allah'ım senden cenneti istiyorum; Allah'ım beni cehennem ateşinden koru...Amin *** Allah bize kafidir. O ne güzel vekildir. (Ali İmran Suresi 173. Ayet) *** Allahu Teala kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. (Lokam Suresi 18. Ayet) *** Olmayacak duaya amin denmez diyerek ümidini kırmayın kimsenin. Ümidi var eden de, duaları kabul edip etmeyecek olan da Allahtır. *** Allâhümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed *** İşimi, niyetimi, yolumu, yarınımı hayırlı kıl Allah'ım.
Hz. Muhammed 0 Yorum 962 Görüntülenme 09-06-2019

Allah Resulü, yaşamı boyunca adaletli olmayı kendisine ilke edinmişti. Kur'an'da da "Allah size, emanetleri ve sorumluluğu ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğimiz zaman adaletle hükmetmenizi emreder..." (Nisa suresi, 59. ayet) ayetiyle adaletli olmak emredilmiştir.

 

Adalet, hak edene hakkını vermektir. Karşıtı ise haksızlık ve zulümdür. Gerek bireysel gerekse de toplumsal ilişkilerde adalet, en temel ahlaki değerdir. Sosyal barışın gerçekleşmesi, öncelikle adalete bağlıdır. İnsanların dini, cinsiyeti veya sosyal statüsü ne olursa olsun, herkes için adalet, hayati bir öneme sahiptir. Adalet varsa insanlar huzurlu ve mutludur; toplumsal birlik vardır. İnsanlar birbirlerine acır, merhamet eder; işlerinden haz alır; üretir ve paylaşır. Hukuk işliyorsa adalet vardır ve haklar güvence altındadır.

Hz. Muhammed 1 Yorum 2,013 Görüntülenme 16-12-2017

Allah Resulü (SAV) insanlara karşı çok şefkatli ve merhametliydi. Akrabalarını ve komşularını  ziyaet eder, onlara şefkat gösterir, düşkünlere yardım eder ve misafirlere de ikram ederdi.


Hz. Muhammed, "Sana uyan müminlere (merhamet kanadını indir." Şuara Suresi 215. ayeti gereğince müminlere kol kanat gerer ve onların sorunlarıyla ilgilendirdi. Zulüm, haksızlık ve ahlaki çöküntüler ve hurafelerin yaygın olduğu bir dönemde inananların sıkıntıya düşmesi onu üzerdi. Ayette bu husus "Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir." Tevbe Suresi 128. ayet şeklinde ifade edilmektedir.

Hz. Muhammed 1 Yorum 4,906 Görüntülenme 15-12-2017

Hz. Muhammed, dürüst ve güvenilir bir insandı. O, verdiği sözleri mutlaka yerine getirmiş, emanetleri zamanında sahiplerine teslim etmiştir. Özü sözü bir ve sözünün eri bir insandı. O, asla yalan söylememiş ve yaşamı boyunca yalana karşı olmuştur.


İnsan ilişkilerinde dürüstlüğün ve güvenilirliğin çok önemli bir yeri vardır. Arkadaşlıklar, dostluklar , ticari ortaklıklar, evlilikler daima güven üzerine kurulur. İslam'ın en önemli buyruklarından biri, dürüst olmaktır. Çünkü, dürüstlük hem iyi bir insan olmanın hem de müslüman olmanın bir gereğidir.

Hz. Muhammed 0 Yorum 1,957 Görüntülenme 14-12-2017

Allah'ın mesajını, kendi yaşamında uygulayarak en güzel biçimde anlaşılmasını sağlayan Hz. Muhammed (SAV), örnek bir insandır. O, dünyaya hak ve adaleti, sevgi ve saygıyı, barışı ve dostluğu bir dini değer olarak sunmuştur.


Hz. Peygamberi örnek almak; onun öğütlerine uygun davranmaktır. Bu ise öncelikle onu doğru anlamakla mümkündür. Uygulamalarının amacını ve özünü iyi kavramadan Hz. Muhammed'e benzemeye çalışmak, onu örnek almaktan ziyade taklit etmeye yol açar. Örnek almayı, Hz. Muhammed'in yalnızca içinde bulunduğu koşulların ve coğrafyanın bir gereği olarak yaptığı işlere indirgemek, onun bizlere vermek istediği mesaja uygun düşmez.

Hz. Muhammed 0 Yorum 3,937 Görüntülenme 13-12-2017

Kur'an'a göre örnek insan güzel ahlaklı olmaya, salih ameller işlemeye önem verir. Bu anlamda örnek insan, sözve davranışlarıyla başka insanların kendisini örnek aldığı kimsedir.


Allah; Kur'an-ı Kerim'de, örnek insanda bulunması gereken ahlaki özellikleri açıkça ortaya koymuştur. Allah'ın Kur'an'da özelliklerini belirlediği örnek insan; dürüstlük, güvenilirlik, samim ve ilkeli olmak sağlam karakterlilik, doğru sözlülük, verdiği söze bağlılık, sorumluluk gibi özelliklere sahip olan kimsedir.


Örnek insanlar güvenilirdirler. Kimseyi aldatmazlar.