Çığlıklarımızı bile duyuramadığımız bir dünyada, suskunluğumuzu duyan Rabbimize şükürler olsun. *** Haydi namazı hakkıyla ifa edin, zekâtı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. (Hac Suresi 78. Ayet) *** Ey bizim Rabb'imiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde bağışla...Amin *** Kimseyi utandıracak hallerde, sözlerde bulunmayın. (Hadis-i Şerif) *** Edebe giden yol sükûtla başlar. *** Yüce Allah, yumuşak huylu, güler yüzlü kişiyi sever. (Hadis-i Şerif) *** Herkes bedeninin ölümünü düşünüyor, kalbinin ölümünü düşünen yok. Asıl önemli olan kalbin ölmesidir. (Hz. Mevlana) *** Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed *** Sabredenlere, mükâfatları hesapsız ödenecektir. (Zümer Suresi 10. ayet) *** Allah'ım! Beni izzetinle ansızın yakalamadan yahut gaflette bırakmandan veya gafillerden kılmandan sana sığınırım. *** Allah'ım senden cenneti istiyorum; Allah'ım beni cehennem ateşinden koru...Amin *** Allah bize kafidir. O ne güzel vekildir. (Ali İmran Suresi 173. Ayet) *** Allahu Teala kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. (Lokam Suresi 18. Ayet) *** Olmayacak duaya amin denmez diyerek ümidini kırmayın kimsenin. Ümidi var eden de, duaları kabul edip etmeyecek olan da Allahtır. *** Allâhümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed *** İşimi, niyetimi, yolumu, yarınımı hayırlı kıl Allah'ım.
Dini Bilgiler 0 Yorum 6 Görüntülenme 20-11-2017

Allah'ın kullarına emrettiği her şeyde insanlar için dünya ve ahirete yönelik pek çok hikmetler vardır.


İnanan bir kişi öncelikle ibadetlerin Allah tarafından kendisine verilen bir görev olduğunu kabul eder. Bunun gereği olark da ibadetlerini yerine getirmeye önem verir.


Gündelik ibadet olan namaz ile insan, zamanını planlar, gününü iyi değerlendirmeye, diğer dini buyrukları yerine getirmee de önem verir. Her gün belirli aralıklarla Allah'ın huzuruna çıkan insan, Yüce Yaratacının her an kendisini görüp gözettiğini bilir ve inanır. Bu bilinç onu Allah'ın emir ve yasaklarına uymaya yöneltir. Böylece insan, Allah'ı olduğu gibi onun yarattığı diğer varlıkları da sever. Allah'ın yarattığı varlıklara karşı da sorumluluklarını yerine getirmeye çalışır. Çevrei ve doğayı korur. Bu bilinçle hayata bakar. Davranışlarını da ona göre ayarlar.

Dini Bilgiler 0 Yorum 13 Görüntülenme 19-11-2017

İbadet Allah'a kulluk etmek, saygı östermek, onun emirlerini ve ona olan bağlılığın gereklerini yerine getirmektir. İbadet, Allah'a kulluk bilinciyle insanın, iman ve inancının bir gereği olark sergilediği iyi ve güzel olan örnek davranışlardır.


İbadetin anlam ve kapsamı çok geniştir. İslam'ı öğrenmek, öğretmek, yaşamak, dua, niyaz ve tefekkürle Allah'a gönülden yönelmek bir ibadettir.

Dini Bilgiler 0 Yorum 8 Görüntülenme 17-11-2017

Tevekkül, Türk Dil Kurumu sözlüğünde insanın kendi sıkıntılarını aşmak için elinden gelen her şeyi yaptıktan, olası tüm yolları denedikten ve tedbirleri aldıktan sonra işin sonucunu Allah'a havale etmek, Allah'a dayanıp güvenmektir.


Allah kendisine tevekkül edenlerin, önce üzerlerine düşen görevleri yapmalarını ister. Kur'an'da bu hususa "... iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven (tevekkül et). Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever." Ali İmran Suresi 159. ayet şeklinde işaret edilmektedir.

Dini Bilgiler 0 Yorum 13 Görüntülenme 16-11-2017

Rızık; sözcük olarak yiyecek, içecek ve nimet anlamındadır. Dini olarakise, canlıların ihtiyaç duyduğu ve yararlandığı Allah tarafından sağlanan her türlü nimet anlamına gelir. Rızık vermek, bir canlının her türlü ihtiyacını karşılamaktır.


Allah, tüm canlıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere, onların gereksinim dudukları şeyleri yaratmıştır. "Yeryüzündeki her canlının rızkı, Allah'a aittir." Hud Suresi 6. ayeti bunu teyit etmektedir. Dolayısıyla insanlar, Allah'ın sunduğu bu rızkı kendileri arayıp bulmalıdırlar.

Dini Bilgiler 0 Yorum 24 Görüntülenme 15-11-2017

İnsanlığa yararı olan her şey hayır, zararı olan her şey şer olarak tanımlanmaktadır. Dürüstlük, adalet, iyilik, yardımlaşma insanlar için hayırdır. İnsana zarar verici olan davranışlar, işler, haksızlıklar, yalanlar ve kötülükler birer şer örnekleridir.


Allah insanı akıl, irade ve güç sahibi kılmakla ona hayır ve şerri kullanma özgürlüğü vermiştir. İnsanın iyiliği (hayrı) ve kötülüğü (şerri) bilme, tercih tme ve yapabilme güç ve kudreti vardır. Ayrıca insanları iyiliğe ve hayra davet için Allah, peygamberler ve kitaplar göndermiştir.