Soru - Cevap 2 Yorum 1,729 Görüntülenme 29-06-2014

Hristiyanlar eğer Hz. İsa (AS) 'ın dediklerini doğru, güzel bir şekilde takip ediyorlarsa cennete gitmeleri mümkündür. Fakat bunun için gerçekten Hz. İsa'yı takip etmek lazımdır Hz. İsa (AS) der ki: "Doğruyu ara bul inşallah Allah seni feraha erdirecektir." Şu anda Hristiyanların bazıları Kiliseyi bazıları da Hz. İsa (AS) takip ediyor. Kiliseyi takip edenlerin cehenneme gitme ihtimali yüksek, eğer Hz. İsa (AS) 'ı takip ediyorlarsa Allah onları cennetle müjdeleyecektir.

 

İncil'de Hz. İsa (AS) söyledikleri bulunmaktadır. Hz. İsa'nın söylediği her şey çok önemlidir. İslam Hz. İsa'ya inanmayı emreden tek dindir. Hz. İsa'ya inanmayan müslüman olamaz ama biz onu sadece Allah'ın bir elçisi olduğunu kabul ederiz. Biz müslümanlar Hz. İsa'nın mucizevi şekilde babasız dünyaya geldiğine inanırız.

Dini Bilgiler 0 Yorum 2,226 Görüntülenme 13-05-2014

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,
Işık ışık, dalga dalga bayrağım!
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

 

Sana benim gözümle bakmayanın
Mezarını kazacağım.
Seni selâmlamadan uçan kuşun
Yuvasını bozacağım.

 

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder
Gölgende bana da, bana da yer ver.
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar,
Yurda ay yıldızının ışığı yeter.

Dini Bilgiler 2 Yorum 2,356 Görüntülenme 12-05-2014

Bayrak bir milletin şerefi, istiklal ve hürriyetinin sembolüdür.


Peygamberimizin zamanında yapılan savaşlarda İslam ordularında bayrak bulunur ve buna çok önem verilirdi. Hayber Savaşı'nda büyük kahramanlık gösteren Hz. Ali'ye bayrağı bizzat peygamberimiz teslim etmiştir. İstanbul'un fethinde Ulubatlı Hasan bayrağımızı surlara dikerek fethin ilk müjdesini vermiş, kendisi diktiği bayrağın dibinde şehit olmuştur.

Dini Bilgiler 0 Yorum 2,204 Görüntülenme 11-05-2014

Şehitlerin kanlarıyla yoğrulan mübarek vatanımızda, ay yıldızlı bayrağımızıngölgesinde varlığımızı devam ettirebilmemiz, birlik ve beraberliğimizin korunmasına bağlıdır.


Bunu sağlamak için:


a) Müslüman olarak, hepimiz birbirimizin din kardeşi olduğunu bilmeli, dargın olanlar varsa barıştırmalı, aralarını düzeltmeye çalışmalıyız.


b) Kendimiz için sevdiğimiz şeyleri, din kardeşlerimiz için de sevip arzu etmeli, kendimiz için hoşlanmadığımız şeyleri başkalarına reva görmemeliyiz.

Dini Bilgiler 0 Yorum 3,140 Görüntülenme 11-03-2014

İnsanlar topluluk halinde yaşadıkları için birbirleri ile iyi geçinmek birbirlerinin haklarına saygı göstermek ve hoşgörülü davranmak zorundadırlar.


Bizim için en yüksek ahlak örneği olan sevgili Peygamberimizin insanlara karşı büyük bir hoşgörü sahibi olduğunu görüyoruz. Enes b. Malik diyor ki: "On yıl peygamberimizin hizmetinde bulundum, bana bir defa bile "Öf" dediğini duymadım."


Uhut Savaşında, düşmanlar peygamberimize ok ve taşlarla saldırmışlar, mübarek dişini kırmışlar, yüzünü yaralamışlardı. Onların bu davranışlarına karşı sevgili peygamberimiz kötü söz söylememiş, insan sevgisi ve hoşgörünün en güzel örneğini vererek şöyle buyurmuştur: "Allah'ım! Milletimi bağışla, onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar."


Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de gerçek mü'minleri: "Öfkelerini yenenler, insanların kusurlarını bağışlayanlar" olarak övüyor ve insanlara karşı nasıl bir hoşgörü içinde olcağımızı öğretiyor.

Dini Bilgiler 7 Yorum 4,670 Görüntülenme 10-03-2014

Tarih boyunca müslümanların gösterdiği başarılar, birlik ve beraberlik sayesinde olmuştur. Müslümanların başına gelen felaketlerin çoğu birliğin bozulması, müslümanların bölünüp parçalanması yüzünden meydana gelmiştir.


Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bizi birliğe çağırarak şöyle buyuruyor: "Hepiniz birden Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, sakın ayrılıp bölünmeyin."
"Mü'minler, parçaları birbirine bağlanmış bir bina gibidir." buyurarak dinimizde birlik ve beraberliğin önemini belirtmiştir.


Birlikten kuvvet doğar, ayrılık felakete götürür. Bizim görevimiz, müslümanlar arasında birlik veb eraberliği korumak, bölücülüğe asla meydan vermemektir.


Sevgili Peygamberimiz müslümanların birliğini bozmak isteyenleri şöyle uyarıyor: "Ayırıcılık yapan bizden değildir."


Peygamberimizin bu uyarısına dikkat etmeli ve ayrılığa yol açacak her türlü davranıştan sakınmalıyız.

Dini Bilgiler 3 Yorum 2,813 Görüntülenme 09-03-2014

Üzerinde yaşadığımız topraklara vatan denir. Şehirlerimiz, köylerimiz, camilerimiz vatan toprakları üzerindedir. Okulumuz, fabrikamız, sözün kısası her şeyimiz, doğup büyüdüğümüz bu topraklar üzerindedir.


Atalarımız, dünyanın en güzel ve bereketli toplaklarını vatan olarak seçmişler ve bize emanet etmişlerdir. Bu emaneti korumak dinimizin emri, hepimizin görevidir.


Atalarımız mübarek vatan topraklarını düşmanlara çiğnetmemek için kahramanca savaşmışlar, canlarını seve seve vermişlerdir. Her karış toprağı şehid kanlarıyla sulanan vatanımızın kıymetini çok iyi bilmemiz gerekir.


Milli şairimiz Mehmet Akif bize sesleniyor:


"Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı;
Verme; dünyaları alsan da bu cennet vatanı."

Dini Bilgiler 0 Yorum 2,078 Görüntülenme 03-03-2014

Türklerin İslama hizmetleri sadece savaş alanlarında olmamıştır. Türkler İslam kültür ve medeniyetine önemli katkıda bulunmuş, ilimde, sanatta birçok eserler meydana getirmişlerdir.


- İşte İslam Dini'nin temiz inançlarının savunucusunu ve İtikad'da Maturidi Mezhebinin kurucusu Ebu Mansur Maturidi,


- Dinimizde Kur'an-ı Kerim'den sonra en değerli eser olan, Peygamberimizin mübarek sözlerinin toplandığı ünlü "Sahih-i Buhari" kitabını meydana getiren Muhammed b. İsmail Buhari,


- Bizlere ölmez eserler bırakan büyük İslam düşünürü ve bilgini İmam-ı Gazali,


- Gönüller sultanı Mevlana Celaleddin-i Rumi


Sadece birkaçının adını bildirdiğimiz bu büyük din bilginleri Türk'tür.


Türkler sadece din ilimlerinde değil, diğer ilim dallarında, teknikte ve müsbet ilimlerde de büyük ilerlemeler göstermiş, dünyaca ünlü bilim adamları yetiştirmiştir.

Dini Bilgiler 15 Yorum 11,176 Görüntülenme 02-03-2014

Türkler İslam'a girdikten sonra kendilerini bu yüce dine adadılar, bütün varlıkları ile İslama hizmet ettiler, bu uğurda hiçbir fedakarlıktan çekinmediler.


Türk milletinin tarih boyunca İslam dini'ne hizmetlerini üç maddede toplayabiliriz.

 

a) Türklerin İslam'ın Dünyaya Yayılmasında Hizmetleri:


Araplardan sonra İslamın dünyaya yayılması görevini Türkler üstlenmiş ve bunu başarı ile devam ettirmişlerdir. Türkler, doğuda Asya kıtasının birçok bölgelerinde İslam Dini'nin yayılmasına hizmet ettikten sonra batıya yöneldiler.


Büyük Türk hükümdarı Alparslan'ın 1071 tarihinda kazandığı Malazgirt Zaferi Türk ve İslam tarihinin en önemli olaylarından biridir. Bu zafer, Anadolunun Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlamış, İslam Dini'nin batıya doğru yayılmasını hızlandırmıştır.

Dini Bilgiler 0 Yorum 1,903 Görüntülenme 01-03-2014

İnsanlık tarihinin en eski ve en büyük milletlerden biri Türk milletidir. Dünya üzerinde birçok imparatorluklar ve devletler kurmuş olan bu millet, medeniyette büyük ilerlemeler göstermiş, savaş meydanlarındaki kahramanlıkları ile cihan tarihine destanlar yazmış, asırlarca İslam dünyasının önderliğini yapmış, tarihi şan ve şerefle dolu bir millettir.


İslam, bütün dünya milletlerinin mutluluğu için gönderilen son ve en mükemmel dindir. İslam dini, Arap Yarımadasında Mekke ufkunda bir güneş gibi doğmuş ve kısa zamanda dünyaya yayılmıştır.


Türklerin İslam dinine girmesi, Türk milletinin tarihinde bir dönüm noktası olmuş, müslümanlık için hayırlı sonuçlar doğurmuştur.

Dini Bilgiler 1 Yorum 2,031 Görüntülenme 22-02-2014

Aile ve akrabalarımızdan sonra bize en yakın olan insanlar komşularımızdır. Hemen her gün karşılaştığımız, çoğu zaman beraber olduğumuz komşularla iyi geçinmek dinimizin emridir.


Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de komşulara iyilik yapmamızı emretmiş, sevgili Peygamberimiz de:


"Allah'a ve iharet gününe inanan komşusuna iyilik etsin." (Riyazü's-Salihin s. 343)


"Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna eziyet etmesin." (Riyazü's-Salihin s. 342) buyurmuştur.


Peygamberimiz bir Hadis-i Şeriflerinde de: Komşusuna eziyet edenlerin gerçek mü'min olamayacaklarını ve cennete giremeyeceklerini bildirmiştir.


Komşularımıza karşı başlıca görevlerimiz şunlardır:

Dini Bilgiler 1 Yorum 4,327 Görüntülenme 20-02-2014

Hısım ve akrabalar geniş anlamda ailemizin bir parçası olduğundan onlara karşı yapmamız gereken ahlaki görevlerimiz vardır.


Bunlar:


1) Hısım ve akrabalarımıza sevgi ve saygı göstermek,


2) İhtiyacı olanlara yardım etmek,


3) Onları unutmamak, zaman zaman ziyaretlerine gitmek, hediye vermek,


4) Uzakta olanları telefonla arayıp hatırlarını sormak ve böylece aile bağlarını kuvvetlendirmek