Dini Bilgiler 0 Yorum 1,460 Görüntülenme 11-10-2013

           İmanın 6 şartından birincisi Allah'a inanmaktır. Akıl sahibi olan ve ergenlik çağına gelen her insanın ilk ve en önemli görevi, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaktır.


           Çevremize baktığımız zaman, hiçbir şeyin kendiliğinden olmadığını görürüz. Güzel bir sanat eseri, bunu yapan bir sanatkarın varlığını gösterir.Mesela kullandığımız saati yapan bir sanatkar, odamızın duvarlarını süsleyen sanat eseri tabloları çizen ressam, oturduğumuz binayı yapan bir usta yok mudur? Şüphesiz ki vardır.


           Öyle ise; çok ince bir plana göre kurulan ve mükemmel bir düzen içinde Kainatı ve en güzel sanat eseri olan insanı da bir yaratan vardır. İşte bu yaratıcı, sonsuz güç ve kudret sahibi olan ALLAH'tır. Kainat, Allah'ın varlığını; kainatta görülen ahenk ve mükemmel düzen de Allah'ın birliğini göstermektedir.


           İlk görevimiz, bizi yaratan ve yaşatan Allah'a inanmak, O'na gönülden bağlanmaktır. Allah'a doğru olarak inanmak ve yüce Varlığını iyi tanıyabilmek için Allah'ın sıfatlarını öğrenmemiz gerekir.


Allah'ın Sıfatları


Allah'ın 14 sıfatı vardır. Bunlardan 6 tanesine zati sıfatlar, 8 tanesine de subuti sıfatlar denir.


Zati Sıfatlar:
1) Vücud: Var olmak. Allah vardır, yokluğu düşünülemez.
2) Kıdem: Allah'ın varlığının başlangıcı yoktur. Allah sonradan meydana gelmiş bir varlık değildir, hiçbir şey yok iken O yine vardı.
3) Beka: Allah'ın varlığının sonu yoktur. Her şey yok olduktan sonra Allah'ın varlığı yine devam edecektir.
4) Vahdaniyet: Allah'ın bir olması demektir. Allah birdir, eşi benzeri ve ortağı yoktur.
5) Muhalefetün Li'l-havadis: Sonradan olan şeylere benzememek, yarattıklarıdan hiçbirine benzemez.

Subuti Sıfatlar:
1) Hayat: Diri olmak. Allah devamlı olarak diridir.
2) İlim: Bilmek. Allah geçmişi, geleceği, gizli ve açık her şeyi bilir. Kalplerden geçenleri de bilir.
3) Sem'i: İşitmek. Allah her şeyi işitir.
4) Basar: Görmek. Allah her şeyi görür.
5) İrade: Dilemek. Allah diler, dilediğini yapar.
6) Kudret: Gücü yetmek. Allah sonsuz kudret sahibidir, her şeye gücü yeter.
7) Kelam: Söylemek. Allah söz sahibidir, sözünü peygamberlere duyurmuştur. Kur'an Allah'ın sözüdür.
8) Tekvin: Yaratmak. Allah yaratıcıdır. Kainattaki her şeyi yaratan O'dur. Var olmasını dilediği bir şey, "ol" deyince hemen oluverir. Var olan bir şeyi de dilediği zaman yok eder.

 

Müslüman Allah'a Şöyle İnanır


           Allah vardır ve birdir.Varlığının başlangıcı ve sonu yoktur. Allah yarattıklarından hiçbirine benzemez. Allah'ın varlığı kendindendir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Bütün varlıklar O'na muhtaçtır.


-Allah daima diridir. Allah her şeyi bilir, her şeyi işitir ve her şeyi görür.
-Allah diler, dilediğini yapar, O'nun işine kimse karışamaz.
-Allah, sonsuz kudret ve kuvvet sahibidir, her şeye gücü yeter.
-Allah yaratıcıdır. Dilediğini yoktan var eder, dilediğini yok eder. Kainatta her ne varsa hep O'nun yaratması iledir. Yarattığı her şeyde bir hikmet vardır.


           Allah'ın sözü vardır, peygamberlerine sözünü duyurmuş, emirlerini bildirmiştir. Dinimizin yüce kitabı Kur'an-ı Kerim, Allah'ın sözüdür.


           Allah'a böyle doğru olarak inanan insan, varlıklar arasındaki şerefli yerini almış, gerçek değerini kazanmış olur. Bu inanç, insanın kalbini her türlü düşüncelerden temizler, iyi düşünce ve güzel huylarla süsler.


           İnsan, hiç kimsenin görmediği bir yerde olsa bile ahlak ölçülerine uymayan davranışlarda bulunmaz. Çünkü, Allah'ın her şeyi gördüğüne ve bildiğine inanır. Allah'a iman, her türlü iyiliğin kaynağıdır.

 

Facebook Yorumları

Yorumlar (0)

Henüz hiç yorum eklenmemiş.

Yorum Yap

(Yorumlar yönetici onayından sonra gösterilecektir)
  • Ad-Soyad:
  • Yorumunuz: