Namaz Sureleri 0 Yorum 452 Görüntülenme 03-12-2016

Fatiha suresinin Kur'an-ı Kerim'den okunuşu, okunuşu ve anlamı.

Dini Bilgiler 0 Yorum 798 Görüntülenme 03-12-2016

Vatan toprakları üzerinde yaşayan milleti idare eden teşkilata "devlet" denir.


Canımızı, malımızı, dinimizi, namus ve şerefimizi, dış ve iç düşmanlara karşı koruyan devlettir. Devlet olmasa insan, kendi kendini düşmanlara karşı koruyamaz, huzur ve güven içinde yaşayamaz, güçlüler zayıfları ezer, canımız, malımız, dinimiz, namusumuz, tehlikeye düşer. Devletsiz millet ya yok olup gider ya da düşmanların kölesi olur.

Dini Bilgiler 0 Yorum 407 Görüntülenme 03-12-2016

Kurtuluş Savaşının başlangıcından yeni Türk devletinin doğuşuna kadar geçen süre içinde;


1- Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşını başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı tarih, "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" olarak,


2- 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılarak Devletimizin temelinin atıldığı tarih "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak,

Dini Bilgiler 0 Yorum 528 Görüntülenme 03-12-2016

Bugün mübarek vatan toprakları üzerinde hür ve bağımsız bunu yüce Allah'ın yardımına, sonra şanlı tarihimizin büyük kahramanlarına borçluyuz. Eğer onlar olmasaydı; Türk milleti varlığını günümüze kadar devam ettiremez, huzur ve güven içinde yaşayamazdık. Tarihimizde ünlü devlet adamları, eşsiz zaferler kazanan büyük kahramanlar ve dünyaya ışık tutan çok sayıda bilim adamı yetiştirmiştir. Bunlardan sadece birkaçını hatırlamakla yetineceğiz.


1071 tarihinde Malazgirt Zaferini kazanan büyük Türk hakanı Alparslan, İslam ülkelerini büyük bir tehlikeden kurtarmış, Anadolu topraklarını Türk milletine vatan yapmıştır.

Dini Bilgiler 0 Yorum 572 Görüntülenme 25-11-2016

Allah yolunda, din, vatan ve millet uğrunda savaşırken ölenlere "şehit", dağ kalanlara da "gazi" denir.


Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de "Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyiniz. Onlar ölü değil diridirler, fakat siz farkında değilsiniz." buyurmuş ve şehitlerin ölmezliğini ifade etmiştir.


Ölümlerin en güzeli ve en şereflisi şehid olarak ölmektir. Sevgili Peygamberimiz : "Sizden biriniz, karınca ısırdığı zaman ne kadar acı duyarsa, şehid olan kimse de ölüm acısını ancak o kadar duyar." buyurarak şehidlerin ölüm acısını bile duymayacağını bildirmiştir.

Dini Bilgiler 0 Yorum 460 Görüntülenme 25-11-2016

Vapur ve motorlarla İnabolu'ya çıkarılan silah ve cephane Kastamonu üzerinden Ankara'ya, oradan da cepheye gönderiliyordu. 1921 yılı Aralık ayında birden bire bastıran kar yolları kaplamıştı.


İnebolu'dan Kastamonu'ya hareket eden ve her nasılsa yolda kafileden geri kalmış bir genç bir kadın, fırtınalı bir gecede sabaha kadar yağan kar altında yoluna devam etmişti. Cephane yüklü kağnısı ile yorgun argın bir halde ancak Kastamonu kışlası önüne kadar gelebilmiş, şehre girmek nasip olmadan kağnı arabası yol kenarında durmuştu.

Dini Bilgiler 0 Yorum 838 Görüntülenme 13-02-2016

Tarih boyunca müslümanların başına gelen felaketlerin çoğu tefrika yüzünden meydana gelmiştir. Müslümanların gösterdiği başarılar, kazandıkları parlak zaferler ise birlik ve beraberlik sayesinde elde edilmiştir.
Son olarak bir ölüm-kalım mücadelesi olan İstiklal Savaşı'nı milletçe birlik ve beraberlik içinde kazandık.
Aynı vatanda tam bin yıl yan yana iç içe, birlikte kardeşçe yaşadık. Bundan sonra da kardeşçe birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam edeceğiz.


Yüce Allah ve Sevgili Peygamberimiz bizi birliğe çağırıyor.
Düşmanlar ise bölüp parçalamaya çalışıyor. Öyle ise;
Ey Müslümanlar!
Ey bu topraklarda bin yıl birlikte yaşayanlar!
Ey cephelerde düşmanlara karşı yan yana, omuz omuza çarpışan şehitlerin, gazilerin torunları!
Yüce Rabbimizin ve Sevgili Peygamberimizin birlik çağrısına kulak verelim.
Düşmanlara sakın aldanmayalım.

Dini Bilgiler 0 Yorum 916 Görüntülenme 08-02-2016

Vaktiyle tecrübeli bir bilgin ölümü yaklaştığı bir sırada çocuklarını yanına çağırır ve birer değnek getirmelerini ister, çocuklar babalarının emrini yerini getirir. Bilgin değnekleri bir araya getirip demet yaptıktan sonra büyük oğluna uzatarak bunları kırmasını ister. Oğlu çok uğraşırsa da bir arada bulunan değnekleri kıramaz. Bilgin, değnekleri sıra ile diğer oğullarına verir, fakat onlar da kıramazlar.

 

Bunun üzerine demeti çözer, değnekleri ayırır ve her oğlunun eline birer tane verir. Tecrübeli bir baba bunula çocuklarına neyi anlatmak istediğini şöyle açıklar:

Dini Bilgiler 0 Yorum 811 Görüntülenme 07-02-2016

Dinimizin emirlerine uygun olarak birlik ve beraberlik içinde hareket eden atalarımız tarih boyunca büyük işler başarmış, vatanımıza ve milletimize yönelen tehlikeleri de bu sayede etkisiz hale getirmiştir. Milletçe karşılaştığımız güçlükleri dün olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik şuuru ile aşacağız. Böyle hareket ettiğimiz taktirde Allah'ın yardımı da bizimle olacaktır. Peygamber Efendimiz: "Allah'ın yardımı topluluk üzerinedir." buyurarak, birlik içinde olanlara Yüce Allah'ın yardım edeceğini bildirmiştir.


Bilindiği gibi tarihte pek çok zaferler kazanmış olan Türk milleti, Çanakkale Savaşında büyük bir kahramanlık destanı yazmış, tarihine muhteşem bir sayfa daha ekleyerek, yenilmez gücünü bütün cihana göstermiştir. Bu savaşta ülkemizin her yöresinden gelip göğsünü düşmana siper eden, dinimizi, vatan ve milletimizi korumak için birlik ve dayanışmanın en güzel örneğini veren milletimizin Yüce Rabbimizin yardımına mazhar olduğunda şüphe yoktur.

Dini Bilgiler 0 Yorum 812 Görüntülenme 06-02-2016

Savaş alanlarında yenilgiye uğrayan ve bizimle savaşmayı bir daha göze alamayan düşmanlar, menfur emellerinden vazgeçmiş değildirler. Şimdi ülke içinde fitne ve fesat tohumları saçarak milletimizi çökertmeye yönelmişlerdir. Böyle durumlarda, çok daha dikkatli ve uyanık olmamız gerekmektedir.


Ekmek bile parçalanıp lokma haline getirildikten sonra yutulur. Düşmanlar da yekvücut halde olan güçlü bir milleti yok edemez. Bunun için onu kendi içinden bölerek parçalar, sonra kolaylıkla yutar. Tarih boyunca bu hep böyle olmuş, müslümanlar bunun çok zararını görmüştür. Bugün ülkemizde oynanan bu oyun da bu maksatla oynanmaktadır.

Dini Bilgiler 0 Yorum 951 Görüntülenme 30-11-2015

1. Ey babasının canı canım evlâdım, ciğerpârem; Hak Teâlâ Hazretleri’ni tanı.

2. Başkasına nasihat etmeden evvel, kendin o tavsiye edeceğin şeyle âmil ol.

3. Kendi ölçüne, bilgi ve haddine göre söz söyle.

4. Herkesin «kendine göre olan» kadrini bil.

5. Herkesin hakkına riâyet et.

6. Sırrını sakla.

7. Dostunu müşkül zamanda dene.

8. Dostunu ikbal/yükselme veya idbar/gözden düşme zamanında sına...

9. Ahmak ve cahil kimseden uzak dur.

10. Aklı başında ve âlim olan dostu tercih et.

Soru - Cevap 4 Yorum 7,209 Görüntülenme 30-06-2014

Allah diğer farklı dinleri neden yarattı? Tek bir din yaratsaydı hiçbir karışıklı hiçbir kavga olmaz mıydı? Bu tip sorulara istinaden Allah Ali İmran Suresi 19. ayette şöyle buyuruyor: "Allah katında kabul edilebilir tek din islamdır." İslamın anlamı her şeye kadir olan Allah'a teslim olmaktır. Diğer bütün dinlere göre Kadir olan Allah bütün elçilerini sadece bir dini vaaz etmesi için göndermiştir.

 

Gelen bütün peygamberler Hz. Adem'den Hz. Nuh'a, Hz. Musa'ya, Hz. isa'ya, Hz. Muhammed'e kadar bütün peygamberler! Ve sevgili peygamberimiz dünyaya 124.000 peygamber gönderildiğini bildiriyor. Kur'an'da Fatır Suresi 24. ayette şöyle der: "Hiçbir kavim ya da kabile yoktur ki içinden bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın." ve Allah Rad Suresi 7. ayette şöyle buyuruyor: "Sen her topluluk için bir hidayet önderisin."