Çığlıklarımızı bile duyuramadığımız bir dünyada, suskunluğumuzu duyan Rabbimize şükürler olsun. *** Haydi namazı hakkıyla ifa edin, zekâtı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. (Hac Suresi 78. Ayet) *** Ey bizim Rabb'imiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde bağışla...Amin *** Kimseyi utandıracak hallerde, sözlerde bulunmayın. (Hadis-i Şerif) *** Edebe giden yol sükûtla başlar. *** Yüce Allah, yumuşak huylu, güler yüzlü kişiyi sever. (Hadis-i Şerif) *** Herkes bedeninin ölümünü düşünüyor, kalbinin ölümünü düşünen yok. Asıl önemli olan kalbin ölmesidir. (Hz. Mevlana) *** Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed *** Sabredenlere, mükâfatları hesapsız ödenecektir. (Zümer Suresi 10. ayet) *** Allah'ım! Beni izzetinle ansızın yakalamadan yahut gaflette bırakmandan veya gafillerden kılmandan sana sığınırım. *** Allah'ım senden cenneti istiyorum; Allah'ım beni cehennem ateşinden koru...Amin *** Allah bize kafidir. O ne güzel vekildir. (Ali İmran Suresi 173. Ayet) *** Allahu Teala kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. (Lokam Suresi 18. Ayet) *** Olmayacak duaya amin denmez diyerek ümidini kırmayın kimsenin. Ümidi var eden de, duaları kabul edip etmeyecek olan da Allahtır. *** Allâhümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed *** İşimi, niyetimi, yolumu, yarınımı hayırlı kıl Allah'ım.
Dini Bilgiler 0 Yorum 2,402 Görüntülenme 03-10-2013

           Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık beşte birinin mensup olduğu Hristiyanlık, ilahi dinlerden biridir. Bu dinin peygamberi Hz. İsa, kutsal kitabı ise İncil'dir.


           Hz. İsa, Filistin'in Nasıra kasabasında Allah'ın bir mucizesi olarak babasız dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Meryem'dir. Hz. Meryem temiz, iffetli, güzel ahlaklı, iyi huylu bir kadındır.


           Hz. İsa, 30 yaşındayken Allah tarafından peygamber olarak görevlendirildi. Bunun üzerine insanlara, kendisinin peygamber olarak gönderildiğini söyledi. Onları, Allah'a inanıp ibadet etmeye, güzel ahlaklı olmaya çağırdı. Ancak insanların çoğu ona inanmadılar. Davetinin başlangıcında Hz. İsa'ya yalnızca 12 kişi inandı. Bunlara havariler dendi. Hristiyanlığın yayılmasında havariler önemli rol oynadı.


           Hz. İsa'ya ölüleri diriltmek, körleri ve alacalıları (sedef hastalarını) iyileştirmek gibi mucizeler verilmişti. O, çamurdan yapılmış kuş heykellerini üfleyip canlandırıyor ve onların uçmasını sağlıyordu. Hz. İsa'nın tüm çabalarına ve gösterdiği mucizelere rağmen insanları bir çoğu ona inanmadılar. İnanmayanlar, Hz. İsa'yı öldürmek için planlar yaptılar. Hristiyan inancına göre bunda da başarılı oldular ve onu çarmıha gererek öldürdüler. İslam inancına göreyse Hz. İsa değil, ona benzeyen biri öldürüldü. Hz. İsa Allah katına yükseltildi.


           Hristiyanlar Tanrı'nın bir olduğuna inanır, ona Baba derler. Ancak Hristiyanlara göre Tanrı; Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olmak üzere üç ayrı görünüme sahiptir. Hristiyanlıktaki bu üçlü tanrı inancına teslis (üçleme) denir. Teslis inancına göre İsa, Tanrı'nın oğludur. O, aynı zamanda insan şeklinde bir tanrıdır.


           Hristiyanlıkta melek,ahiret,cennet ve cehennem inancı vardır. Hristiyanlar, İncil'de geçen bütün peygamberlere de inanırlar.


           Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil'dir. Ahdicebit (Yeni Ahit) adı da verilir. İncil; müjde, iyi haber anlamlarına gelir. İncil'de Hz. İsa'nın hayatı ve öğütleri ile Hristiyanlığa ait uygulamalar önemli bir yer tutar. Yeni Ahit'in en önemli bölümleri Matta,Markos,Luka ve Yuhanna tarafından kaleme alınan İncillerdir.


           Hristiyanlıkta ibadetler günlük, haftalık ve yıllık olmak üzere üçe ayrılır. Günlük ibadetler, sabah ve akşam yapılır. İbadet esnasında İncil'den bölümler okunur ve ilahiler söylenir. Haftalık ibadetler, pazar günü kiliselerde yapılır.


           Hristiyanlıkta bazı ayinler vardır. Bunların başında vaftiz ve günah çıkarma gelir. Vaftiz; yeni doğan çocukların ya da Hristiyan olmak istiyenlerin, papaz tarafından kilisede kutsal su ile yıkanmasıdır. Hristiyanlıkta, herkesin mutlaka vaftiz olması gerektiğine inanılır. Hristiyanlar, bir günah işlediklerinde kiliseye gidip papaza günah itirafında bulunur ve bağışlanma dilerler. Papaz da kilise adına bu günahı affeder. Buna günah çıkarma denir.


           Hristiyanlıkta 3 büyük mezhep vardır. Bunlar Katolik, Ortodoks ve Protestan mezhepleridir.

 

Facebook Yorumları

Yorumlar (0)

Henüz hiç yorum eklenmemiş.

Yorum Yap

(Yorumlar yönetici onayından sonra gösterilecektir)
  • Ad-Soyad:
  • Yorumunuz: