Dini Bilgiler 1 Yorum 17,006 Görüntülenme 05-10-2013

Yüce Allah evrende canlı ve cansız pek çok varlık yaratmıştır. Güneş, ay, yıldızlar, gezegenler, dağlar, bayırlar, ormanlar, bitkiler, hayvanlar bunlardan bazılarıdır. Sahip olduğu üstün özellikleriyle insan diğer varlıklardan ayrıcalıklı ve üstün bir konuma sahiptir. Çünkü o akıllı, düşünen bir varlıktır ve özgür iradeye sahiptir. Bu nedenle de insan, hayatın amacını sorgular."Dünya hayatının amacı nedir? Binlerce varlığın bir yaratılma gayesi var mıdır? Çevremizde gördüğümüz dağlar,bitkiler,irili ufaklı hayvanlar,denizler,nehirler boş yere mi yaratılmıştır?" gibi soruların cevabını öğrenmek ister.


Yapılan bilimsel araştırmalar ve çalışmlar sonucunda evrende mükemmel bir düzenin var olduğunu ortaya koymuştur. Evrendeki her şey bu düzenin bir parçasıdır. Doğadaki en küçük canlının dahi bir işlevi vardır. Hiçbir şey boş yere yaratılmamıştır. Bunula ilgili bir ayette şöyle buyurulmuştur: "Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık..." İnsanın yaratılış amacıyla ilgili olarak Kur'an'da "Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." ifadesi yer alır. İnsan bunun bilincinde olmalı, yüce yaratıcısına inanıp ibadet etmeli, onun emir ve yasaklarına uymalıdır. Verdiği nimetler için ona şükretmelidir. Yüce Allah'ın hoşnut olacağı iyi, güzel iş ve davranışlarda bulunmalıdır. Dünyadayken yaptığı iyi ve kötü davranışların ahirette karşılığını göreceğini bilmelidir. Bununla ilgili olarak da bir ayette şöyle buyrulur: "O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır."