Dini Bilgiler 0 Yorum 378 Görüntülenme 13-02-2016

Tarih boyunca müslümanların başına gelen felaketlerin çoğu tefrika yüzünden meydana gelmiştir. Müslümanların gösterdiği başarılar, kazandıkları parlak zaferler ise birlik ve beraberlik sayesinde elde edilmiştir.
Son olarak bir ölüm-kalım mücadelesi olan İstiklal Savaşı'nı milletçe birlik ve beraberlik içinde kazandık.
Aynı vatanda tam bin yıl yan yana iç içe, birlikte kardeşçe yaşadık. Bundan sonra da kardeşçe birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam edeceğiz.


Yüce Allah ve Sevgili Peygamberimiz bizi birliğe çağırıyor.
Düşmanlar ise bölüp parçalamaya çalışıyor. Öyle ise;
Ey Müslümanlar!
Ey bu topraklarda bin yıl birlikte yaşayanlar!
Ey cephelerde düşmanlara karşı yan yana, omuz omuza çarpışan şehitlerin, gazilerin torunları!
Yüce Rabbimizin ve Sevgili Peygamberimizin birlik çağrısına kulak verelim.
Düşmanlara sakın aldanmayalım.

Dini Bilgiler 0 Yorum 394 Görüntülenme 08-02-2016

Vaktiyle tecrübeli bir bilgin ölümü yaklaştığı bir sırada çocuklarını yanına çağırır ve birer değnek getirmelerini ister, çocuklar babalarının emrini yerini getirir. Bilgin değnekleri bir araya getirip demet yaptıktan sonra büyük oğluna uzatarak bunları kırmasını ister. Oğlu çok uğraşırsa da bir arada bulunan değnekleri kıramaz. Bilgin, değnekleri sıra ile diğer oğullarına verir, fakat onlar da kıramazlar.

 

Bunun üzerine demeti çözer, değnekleri ayırır ve her oğlunun eline birer tane verir. Tecrübeli bir baba bunula çocuklarına neyi anlatmak istediğini şöyle açıklar:

Dini Bilgiler 0 Yorum 344 Görüntülenme 07-02-2016

Dinimizin emirlerine uygun olarak birlik ve beraberlik içinde hareket eden atalarımız tarih boyunca büyük işler başarmış, vatanımıza ve milletimize yönelen tehlikeleri de bu sayede etkisiz hale getirmiştir. Milletçe karşılaştığımız güçlükleri dün olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik şuuru ile aşacağız. Böyle hareket ettiğimiz taktirde Allah'ın yardımı da bizimle olacaktır. Peygamber Efendimiz: "Allah'ın yardımı topluluk üzerinedir." buyurarak, birlik içinde olanlara Yüce Allah'ın yardım edeceğini bildirmiştir.


Bilindiği gibi tarihte pek çok zaferler kazanmış olan Türk milleti, Çanakkale Savaşında büyük bir kahramanlık destanı yazmış, tarihine muhteşem bir sayfa daha ekleyerek, yenilmez gücünü bütün cihana göstermiştir. Bu savaşta ülkemizin her yöresinden gelip göğsünü düşmana siper eden, dinimizi, vatan ve milletimizi korumak için birlik ve dayanışmanın en güzel örneğini veren milletimizin Yüce Rabbimizin yardımına mazhar olduğunda şüphe yoktur.

Dini Bilgiler 0 Yorum 347 Görüntülenme 06-02-2016

Savaş alanlarında yenilgiye uğrayan ve bizimle savaşmayı bir daha göze alamayan düşmanlar, menfur emellerinden vazgeçmiş değildirler. Şimdi ülke içinde fitne ve fesat tohumları saçarak milletimizi çökertmeye yönelmişlerdir. Böyle durumlarda, çok daha dikkatli ve uyanık olmamız gerekmektedir.


Ekmek bile parçalanıp lokma haline getirildikten sonra yutulur. Düşmanlar da yekvücut halde olan güçlü bir milleti yok edemez. Bunun için onu kendi içinden bölerek parçalar, sonra kolaylıkla yutar. Tarih boyunca bu hep böyle olmuş, müslümanlar bunun çok zararını görmüştür. Bugün ülkemizde oynanan bu oyun da bu maksatla oynanmaktadır.

Dini Bilgiler 0 Yorum 488 Görüntülenme 30-11-2015

1. Ey babasının canı canım evlâdım, ciğerpârem; Hak Teâlâ Hazretleri’ni tanı.

2. Başkasına nasihat etmeden evvel, kendin o tavsiye edeceğin şeyle âmil ol.

3. Kendi ölçüne, bilgi ve haddine göre söz söyle.

4. Herkesin «kendine göre olan» kadrini bil.

5. Herkesin hakkına riâyet et.

6. Sırrını sakla.

7. Dostunu müşkül zamanda dene.

8. Dostunu ikbal/yükselme veya idbar/gözden düşme zamanında sına...

9. Ahmak ve cahil kimseden uzak dur.

10. Aklı başında ve âlim olan dostu tercih et.

Soru - Cevap 2 Yorum 3,703 Görüntülenme 30-06-2014

Allah diğer farklı dinleri neden yarattı? Tek bir din yaratsaydı hiçbir karışıklı hiçbir kavga olmaz mıydı? Bu tip sorulara istinaden Allah Ali İmran Suresi 19. ayette şöyle buyuruyor: "Allah katında kabul edilebilir tek din islamdır." İslamın anlamı her şeye kadir olan Allah'a teslim olmaktır. Diğer bütün dinlere göre Kadir olan Allah bütün elçilerini sadece bir dini vaaz etmesi için göndermiştir.

 

Gelen bütün peygamberler Hz. Adem'den Hz. Nuh'a, Hz. Musa'ya, Hz. isa'ya, Hz. Muhammed'e kadar bütün peygamberler! Ve sevgili peygamberimiz dünyaya 124.000 peygamber gönderildiğini bildiriyor. Kur'an'da Fatır Suresi 24. ayette şöyle der: "Hiçbir kavim ya da kabile yoktur ki içinden bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın." ve Allah Rad Suresi 7. ayette şöyle buyuruyor: "Sen her topluluk için bir hidayet önderisin."

Soru - Cevap 2 Yorum 1,361 Görüntülenme 29-06-2014

Hristiyanlar eğer Hz. İsa (AS) 'ın dediklerini doğru, güzel bir şekilde takip ediyorlarsa cennete gitmeleri mümkündür. Fakat bunun için gerçekten Hz. İsa'yı takip etmek lazımdır Hz. İsa (AS) der ki: "Doğruyu ara bul inşallah Allah seni feraha erdirecektir." Şu anda Hristiyanların bazıları Kiliseyi bazıları da Hz. İsa (AS) takip ediyor. Kiliseyi takip edenlerin cehenneme gitme ihtimali yüksek, eğer Hz. İsa (AS) 'ı takip ediyorlarsa Allah onları cennetle müjdeleyecektir.

 

İncil'de Hz. İsa (AS) söyledikleri bulunmaktadır. Hz. İsa'nın söylediği her şey çok önemlidir. İslam Hz. İsa'ya inanmayı emreden tek dindir. Hz. İsa'ya inanmayan müslüman olamaz ama biz onu sadece Allah'ın bir elçisi olduğunu kabul ederiz. Biz müslümanlar Hz. İsa'nın mucizevi şekilde babasız dünyaya geldiğine inanırız.

Dini Bilgiler 0 Yorum 1,835 Görüntülenme 13-05-2014

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,
Işık ışık, dalga dalga bayrağım!
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

 

Sana benim gözümle bakmayanın
Mezarını kazacağım.
Seni selâmlamadan uçan kuşun
Yuvasını bozacağım.

 

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder
Gölgende bana da, bana da yer ver.
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar,
Yurda ay yıldızının ışığı yeter.

Dini Bilgiler 1 Yorum 1,630 Görüntülenme 12-05-2014

Bayrak bir milletin şerefi, istiklal ve hürriyetinin sembolüdür.


Peygamberimizin zamanında yapılan savaşlarda İslam ordularında bayrak bulunur ve buna çok önem verilirdi. Hayber Savaşı'nda büyük kahramanlık gösteren Hz. Ali'ye bayrağı bizzat peygamberimiz teslim etmiştir. İstanbul'un fethinde Ulubatlı Hasan bayrağımızı surlara dikerek fethin ilk müjdesini vermiş, kendisi diktiği bayrağın dibinde şehit olmuştur.

Dini Bilgiler 0 Yorum 1,588 Görüntülenme 11-05-2014

Şehitlerin kanlarıyla yoğrulan mübarek vatanımızda, ay yıldızlı bayrağımızıngölgesinde varlığımızı devam ettirebilmemiz, birlik ve beraberliğimizin korunmasına bağlıdır.


Bunu sağlamak için:


a) Müslüman olarak, hepimiz birbirimizin din kardeşi olduğunu bilmeli, dargın olanlar varsa barıştırmalı, aralarını düzeltmeye çalışmalıyız.


b) Kendimiz için sevdiğimiz şeyleri, din kardeşlerimiz için de sevip arzu etmeli, kendimiz için hoşlanmadığımız şeyleri başkalarına reva görmemeliyiz.

Dini Bilgiler 0 Yorum 2,275 Görüntülenme 11-03-2014

İnsanlar topluluk halinde yaşadıkları için birbirleri ile iyi geçinmek birbirlerinin haklarına saygı göstermek ve hoşgörülü davranmak zorundadırlar.


Bizim için en yüksek ahlak örneği olan sevgili Peygamberimizin insanlara karşı büyük bir hoşgörü sahibi olduğunu görüyoruz. Enes b. Malik diyor ki: "On yıl peygamberimizin hizmetinde bulundum, bana bir defa bile "Öf" dediğini duymadım."


Uhut Savaşında, düşmanlar peygamberimize ok ve taşlarla saldırmışlar, mübarek dişini kırmışlar, yüzünü yaralamışlardı. Onların bu davranışlarına karşı sevgili peygamberimiz kötü söz söylememiş, insan sevgisi ve hoşgörünün en güzel örneğini vererek şöyle buyurmuştur: "Allah'ım! Milletimi bağışla, onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar."


Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de gerçek mü'minleri: "Öfkelerini yenenler, insanların kusurlarını bağışlayanlar" olarak övüyor ve insanlara karşı nasıl bir hoşgörü içinde olcağımızı öğretiyor.

Dini Bilgiler 7 Yorum 3,655 Görüntülenme 10-03-2014

Tarih boyunca müslümanların gösterdiği başarılar, birlik ve beraberlik sayesinde olmuştur. Müslümanların başına gelen felaketlerin çoğu birliğin bozulması, müslümanların bölünüp parçalanması yüzünden meydana gelmiştir.


Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bizi birliğe çağırarak şöyle buyuruyor: "Hepiniz birden Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, sakın ayrılıp bölünmeyin."
"Mü'minler, parçaları birbirine bağlanmış bir bina gibidir." buyurarak dinimizde birlik ve beraberliğin önemini belirtmiştir.


Birlikten kuvvet doğar, ayrılık felakete götürür. Bizim görevimiz, müslümanlar arasında birlik veb eraberliği korumak, bölücülüğe asla meydan vermemektir.


Sevgili Peygamberimiz müslümanların birliğini bozmak isteyenleri şöyle uyarıyor: "Ayırıcılık yapan bizden değildir."


Peygamberimizin bu uyarısına dikkat etmeli ve ayrılığa yol açacak her türlü davranıştan sakınmalıyız.